Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

8102 c55d
8088 35c6
8077 7c91

May 21 2017

5996 223e
5984 54d8
5975 f5b1

May 13 2017

8330 81c0 500
Reposted fromM74Funky M74Funky viaSkydelan Skydelan

May 11 2017

4713 1091 500

May 10 2017

5264 392d
5263 977b
5261 58c7

May 09 2017

6374 d647
Reposted byquinne quinne
6248 d5bd
6189 283e
Reposted bygraphicchoice graphicchoice
6182 a695

May 07 2017

5528 527b 500
Widziałem świat, w którym człowiek jest zabawką
i na dno spadł, bo ciągnęło go tam alko
do dziś kojarzy mi się z upadkiem
z bólem to wspominam, skumaj - był moim dziadkiem
Widziałem świat, gdzie bezsilność niszczy ludzi
nagły szach mat, wielki ból i w sercu ucisk
(Tato!) kolejny kielich walnę z żalem
za te trzy operacje i wszystkie szpitalne sale
Widzę świat, gdzie chowamy swe emocje
chciałbym powiedzieć mamie, że kocham Ją najmocniej
ale znasz te akcje, pierdolona niedojrzałość
kiedyś przed nią stanę i powiem - Kocham Cię Mamo!
Świat nas zabijał już sześć lat temu
ból nie przemijał, gdy nowe tony problemów
w nas jest siła, ogromna siła
idę po sukces z powodzeniem, bo ze mną byłaś!

"To tylko ja i tylko Ty
nie znamy się, lecz mamy czas, więc schowaj wstyd
To tylko Ty i tylko ja
może czasem bywam zły, ale tak już mam.."
— TMK aka Piekielny / R-Ice - To tylko my
- Co ze mną jest nie tak? - zapytał
- Co? Nie rozumiem Cię? - powiedziała
- Co ze mną jest nie tak, skoro mnie nie chcesz?
- To nie z Tobą jest coś nie tak. Patrz - jesteś ideałem mojego księcia.
- To czemu mnie nie chcesz? - pyta
- To nie to, ze Cię nie chce. Chce.
- To czemu mnie odpychasz?
- Ja Cie nie odpycham. Ja po prostu chronię Cię przed sobą.
- Czemu?
- Bo nie chce byś cierpiał gdy mnie zabraknie. Tak Cię kocham <3
— Loca
Reposted bymesoute mesoute
7334 45a9
Reposted fromhabae habae
1514 84ee
Reposted fromhabae habae
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl